O nás

Puellae et Pueri, NOVÝ JIČÍN, CZECH REPUBLIC

Vítejte na stránkách středoškolského smíšeného sboru Nový Jičín.

Jsme Puellae et Pueri (tedy Holky a Kluci), těleso s již třináctiletou tradicí! Náš tým tvoří žáci a studenti od 13 let (víceleté gymnázium) do maturity (a někteří i dál…).

Od svého vzniku v roce 2005 na Gymnáziu v NJ naším tělesem prošlo již několik set zpěváků a zpěvaček a sbor se z původního působiště (Gymnázium Nový Jičín) přesunul pod záštitu Beskyského divadla a stal se tělesem města Nový Jičín, přístupný všem středoškolákům z různých škol. Za ta léta jsme si stihli přivézt už téměř dvě desítky cen z různých soutěží doma i v zahraničí. Z mezinárodních ocenění si velice vážíme nejen stříbrných pásem z Finska (Tampere, 2011) a z Řecka (Preveza, 2015), ale i zlatého pásma ze Slovenska (Bratislava, 2012). Velkou poctou je pro nás Absolutní vítězství v Celostátním kole soutěže gymnaziálních sborů – Gymnasia cantat (Brno, 2013) a Absolutní vítězství v Celostátním kole středoškolských sborů – Opava cantat (Opava, 2014). Zároveň jsme nositeli několika dalších Zvláštních cen.

Repertoár tvoří skladby lidové, spirituály, ale i klasická sborová literatura a noty soudobé, přičemž sbor navštěvuje přibližně 40 členů, kteří se každý rok odchodem maturantů a příchodem nových ročníků mění. Vystupujeme na vánočních i jarních koncertech, ale i na festivalech a soutěžích sborové hudby u nás i v zahraničí. Zároveň také členové našeho tělesa realizují muzikály pro novojičínskou veřejnost a účastní se hudebních festivalů. Velkou poctou pro nás byla v roce 2014 a 2016 účast na projektu pod záštitou MKČR – Festa academica a pomyslným vyvrcholením našich festivalových koncertů se letos v dubnu stalo naše hostování na slavnostním koncertu partnerského sboru KOS a japonského dechového orchestru ve vyprodaném sále Rudolfina v Praze. 

Naše práce však pokračuje dál. V březnu 2017 v rámci turné po Pobaltí a Finsku zpíváme na mezinárodním festivalu v Kaunas jako čestný host. Ve finské Hämeenlinně potvrzujeme přátelství s místním sborem Vanajan Youth Choir. Zlatá pásma z Pardubic (2017) a z Prahy- Young Bohemia (2018) podtrhují naše úspěchy na mezinárodních soutěžích. Prof. Jiří Kolář o nás píše velmi pochvalnou recenzi, zkrátka jsme na mezinárodní úrovni velmi dobře reprezentovali ČR! 

Dosavadní poslední sborový výjezd proběhl letos v červnu – Norsko, Dánsko, Německo – krásné chvíle strávené se sborem v podmanivé krajině Severu. Spoluúčinkování na závěrečném koncertu Smetanovy Litomyšle 2018 je dokladem našeho repertoirového záběru.

Sbor dirigují manželé Andrea a Karel Dostálovi.

Děkujeme, že nás podporujete.

 

Welcome to the websites of the mixed choir from Nový Jičín.

We are a choir called Puellae et Pueri (Girls and Boys), a music ensamble with an 13-year tradition. Our team consists of students from 13 years of age( grammar school) till their graduation (but some of them continue even longer).

There have been over hundreds of singers since the time our choir started (2005) at Grammar school in Nový Jičín. During that time the choir moved from Grammar school to the Beskydské Theatre and became a choir for all Nový Jičín secondary students. During these 11 years we have already brought nearly twenty awards from different competitions in our country or abroad. From the international awards we especially appreciate the Silver band from Finland (Tampere, 2011) and Greece (Preveza, 2015) but also the Gold band from Slovakia (Bratislava, 2012). The great honour for us is the Absolute champion award in the National round of grammar school choir competition – Gymnasia Cantat (Brno, 2013) and the Absolute champion award in the National round of secondary school choir competition – Opava Cantat (Opava, 2014). Among others, we are also bearers of many Exceptional awards.

Our repertoire consists not only of folk songs and spirituals but also of a classical choral literature and modern songs. The choir is attended approximately by 40 singers but the number changes every year because the graduates leave and newcomers arrive. We sing at Christmas and spring concerts, festivals and choir competitions both all over the country and abroad. Our members take part in many musicals for our town audience and participate in music festivals. It was a big honour for us to take part in the project called Festa academica in 2014 and 2016 (under the auspices of MKČR) and the greatest climax was this year in April when we were guests at the special concert of our partner choir KOS and the Japanese brass orchestra in Rudolfinum, Prague.

But our work goes on. In March 2017 we sang at the international festival in Kaunas as a guest of honour. The festival was a part of our tour to Baltic countries and Finland. During the tour we also sang in Hämeenlinna, Finland, where we confirmed our friendship with a choir called Vanajan Youth Choir. Golden bands from Pardubice (2017) and Prague Young Bohemia (2018) are the proofs of our success in international competitions. Professor Jií Kolář wrote a very praiseworthy review about us, in short we represented the Czech Republic in an international level very well.

The last tour of our choir took part in June 2018  when we visited Norway, Denmark, Germany and Sweden and spent many precious moments in the northern  enchanting nature. We were also honoured to co-perform at the final concert of the festival Smetanova Litomyšl 2018  which points out our various repertoir.

The conductors are Andrea and Karel Dostál.

Thanks for your support.