Sextet+

Někteří z našich talentovaných mužů účinkují i v dalším tělese a tím je Sextet+. 

Více o jejich působení najdete na jejich facebookových stránkách: Sextet+

Instagramu: Sextet+ a nově také na webu: http://www.sextetplus.cz/