Zlato z Pardubic!

Soutěže jsou pro nás vždy velkou výzvou, obvláště ty, na kterých jsme ještě nikdy nestartovali. A tak jsme se vydali na Mezinárodní festival dětských a mládežnických sborů do Pardubic.

4. listopadu jsme tak se svým soutěžním repertoárem naskákali do autobusu směr Pardubice a o 3 a půl hodiny později hned na jevišti Sukovy síně – jako poslední číslo zahajovacího koncertu tohoto festivalu. Ačkoliv jsme na podium nastoupili prakticky naprosto naostro, písně jako Sansa Kroma nebo Run To You (s velikou pomocí Sextetu+) se divákům i ostatním sborům líbily a my tak usínali s pocitem, že v hlavní části programu se dozajista neztratíme.

V sobotu 5. listopadu jsme se po snídani v centru Pardubic přesunuli opět na konzervatoř, kde celé klání probíhalo. A znovu v Sukově síni jsme stanuli kolem 10.30, kdy už jsme ze sebe vydali naprosto všechno. V soutěži o cenu Miroslava Reichla jsme zazpívali naši oblíbenou, avšak nelehkou skladbu Pulchra es, latinské Vanitas, poté taneční píseň Epigrammoton neboli Lupe Lupe a skladbu pana Reichla Lečala Rybička. Pak následovalo osobní volno, poznávání Pardubic a závěrečný koncert všech osmi zúčastněných sborů. Na něm jsme zapěli skladbu Baba Yetu a záverem naši srdcovku Praise His Holy Name… a tak… jsme si vybojovali, vyzpívali a domů odvezli ZLATÉ PÁSMOceny Miroslava Reichla na Mezinárodním festivalu dětských a mládežnickcýh pěveckých sborů v Pardubicích. Veliké díky patří našim sbormistrům Andrei a Karlu Dostálovým, kteří nás přihlásili, připravili a hlavně díky nim se můžeme cítit takhle zlatí!

Pardubice