Mezzochori 2023

A je to tady! Naše první soutěž v nové sestavě!

Kousek po osmé hodině jsme vyrazili s naším řidičem Slávkem do Ostravy na Janáčkovu konzervatoř. Již v autobuse (ale samozřejmě i poté v budově) jsme se rozezpívávali. Na všech bylo vidět napětí, i když jsme se to všichni snažili skrýt.

Kousek po jedenácté na nás přišla řada, a tak jsme odhodili všechen strach a nervozitu za hlavu a vydali se vstříct našemu osudu. Všichni jsme byli s naším výstupem spokojení a již jsme se nemohli dočkat vyhlášení výsledků. A abychom vyplnili čas, sešli jsme do soutěžního sálu a od srdce jsme si zazpívali (a někteří i zatancovali) několik málo písniček.

Předsedkyně poroty nám mimo jiné ve svém proslovu řekla: „Sborový zpěv vás všechny změní … k lepšímu!“ A již se šlo na předávání cen. My, jakožto Puellae et Pueri, jsme sice do celostátního kola nepostoupili, ale vyhráli jsme zlaté pásmo a cenu poroty za nejlepší provedení povinné skladby a dirigentský výkon! Všem pulkám a pulcům moc děkujeme!

Za tou naší storoličkou
Ubi Caritas
Fair Phyllis I saw sitting all alone
Jede sedlák
Praise His Holy Name!
Praise His Holy Name! – spolu s Ondráškem