Rozloučení s Bohinjskou Bystricou a Škocjanská jama

Než jsme se vydali na cestu, rozloučili jsme se s Bohinjsou Bystricou krátkou procházkou po parčíku v Japonském stylu. Pak nás již autobus nabral a dovezl nás k Bledu, kde jsme se prošli kolem hradu a podívali se na jezero z výšky. Potom jsme se vydali přes Julské alpy k jedné z největších jeskyní Slovinska – Škocjanské jamě.

Zde nás čekala asi hodinová prohlídka, při které jsme si užívali stalagnitů, stalagmitů i stalagnátů a dokonce jsme si i zazpívali An Irish Blessing. Z jeskyní si odvážíme nadchnutí obrovským prostorem a jeho výzdobou.

Pak nás čekala cesta na velmi moderní ubytování v Seči. Již se těšíme na zítřejší den strávený u moře.