Piraně v Piranu

Dnes jsme se mohli prospat, a to díky tomu, že nás autobus zavezl do Portorože až na desátou hodinu. Z ní jsme se vydali po promenádě do Piranu. Cestou jsme pozorovali a obdivovali moře a pobřežní život.

Po chvíli jsme zakotvili na veřejné pláži a většina začala ve vodě „řádit.“ Hráli si s balónem, potápěli se, stříkali po sobě, atd. Moře jsme si opravdu užili.

Po obědové pauze, kterou většina využila i k prohlídce města a nákupu suvenýrů, nás čekala cesta na vrchol ke kostelu sv. Jiří. Zde jsme si plánovali zazpívat, ale bohužel se do něj nedalo kvůli mříži dostat. Tak jsme se alespoň pokochali pohledy na moře i město. Pak už nás čekal hodinový rozchod a cesta na ubytování.

Ve 21:15 jsme zahájili ukončovací schůzi, ve které jsme poděkovali nejen manželům Dostalovým za zorganizování této akce, ale také paní Ireně Ševečkové, která zde pro nás byla v případě zranění či nemoci a také obou řidičům, Slavomíru Kašparovi a Petrovi Mojžíškovi za bezpečný dojezd. Pak už jsme vše zapili (džusem) a vyzkoušeli místní specialitky.

Již se ale těšíme domů. Tam nás čeká asi 14hodinová cesta. Tak nám držte palce, ať dojedeme brzo. Brzy na viděnou!