Veřovice 2024

Ve dnech 2. 3. – 3. 3. jsme se již tradičně vypravili do Veřovické Orlovny kvůli soustředění. Zde nás čekal den nabitý zpěvem, dobrým jídlem a časem s kamarády. Tento program byl po večeři ozvláštněn zopakováním muzikálových písní na Jarní koncert. V neděli (po páru hodinách spánku) nás přivítal švédský stůl na snídani, poté jsme si projeli pár písniček a někteří se vydali na místní mši. Zbytek se vypravil na poznávací procházku do okolí Veřovic. Počasí jim přálo, a to že foukalo, se v „jarním“ zářícím slunci dočista ztratilo.